Vážené členky, členovia,  sympatizantky a sympatizanti Aeroklubu Žilina !

Blíži sa obdobie, kedy budete môcť rozhodnúť o využití 2% z dane.

Náš Aeroklub je registrovaný ako prijímateľ 2% z dane právnických a fyzických osôb na rok 2024 za zdaňovacie obdobie 2023.

V prípade, ak sa rozhodnete poukázať Aeroklubu Žilina 2% z Vašej zaplatenej dane z príjmu za rok 2023, postup je prehľadne popísaný na internetovej stránke: www.rozhodni.sk.

Právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie samostatne, vpisujú údaje o prijímateľovi priamo do daňového priznania nasledovne :

IČO: 17061300

Obchodné meno (názov): AEROKLUB ŽILINA

Zamestnanci môžu použiť nasledovné tlačivo, kde sú údaje o prijímateľovi už vpísané: Vyhlásenie-2024-DP-2023 editovateľné AEROKLUB ŽILINA.pdf Všetkým ktorí sa rozhodnú týmto spôsobom podporiť činnosť nášho Aeroklubu už vopred ďakujeme :-)

Návrat na hlavnú stránku