Vážení členovia a sympatizanti Aeroklubu Žilina,

náš Aeroklub je  registrovaný ako prijímateľ  2 % na rok 2020. V prípade, ak sa rozhodnete poukázať Aeroklubu Žilina 2% z Vašej zaplatenej dane z príjmu za rok 2019, postup je prehľadne popísaný na www.rozhodni.sk.

Právnické a fyzické osoby, ktoré samostatne podávajú daňové priznanie, vpisujú údaje o prijímateľovi priamo do daňového priznania.

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 17061300

Právna forma: Občianske združenie

Názov: AEROKLUB ŽILINA

Ulica: Letisko

PSČ: 013 41

Obec: Dolný Hričov

 

Zamestnanci môžu použiť  nasledovné tlačivo, kde sú údaje o prijímateľovi už vpísané:

Vyhlásenie-2020-DP-2019-editovateľné AEROKLUB ŽILINA.pdf:
Návrat na hlavnú stránku