Home
Aktuálnym okom
Niekedy aj takto končia prelety - pole Zbýňov 19.6.2016:
A sme v poli ( proti vetru, do kopca , pokosená tráva , vedľa poľnej cesty) ako z učebnice, len do krčmy je ďaleko:
Zrazu prišiel silný vietor a leje:
Je po prehánke:
Otáčame dolu kopcom, pripravujeme na rozobratie a čakáme ...
na kamarátov a tranďáky:
Rozoberáme a nakladáme: