Home
Aktuálnym okom
Naši jubilanti si užívali PIONÝRA na LZTT:
Pod Gerlachom stál opustený PIONÝR:
Najprv si ho skontroloval Miloš...,
... potom sa pridal aj Peter s inštruktorom:
Palubný nácvik č.1:
Palubný nácvik č.2:
Hurá do termiky: