Home
Aktuálnym okom
Cez tretiu júlovú nedeľu bolo preletové počasie :
Keď silno fúka na 06, je potrebné tlačiť vetrone na druhú stranu:
Najprv seniori ...
... potom žiaci:
Neskôr sa pridali aj motorári:
Dôsledná prehliadka pred letom je základom úspešného letu !
105-ka po vzlete: