Home
Aktuálnym okom
Aj počas osláv SNP sme si boli skočiť v LZDB:
Pred nástupom do Pilatusu :
Poloha nôh je vždy dôležitá:
Po výskoku 1:
Po výskoku 2:
Tieňový parašutista:
Tak a hurá do balenia !