Home
Aktuálnym okom
Lietanie na prelome mesiacov september - október:
V sobotu obloha zatiahnutá a vetrone pripravené :
Samo s čerstvým preukazom si dal ako pilot štart na L23 a potom...
...preškolenie na VSO 10 :
"Však je to tiché a nechcelo to dolu":
Stuďo prevetral Astira až mu účes rozcuchalo:
V nedeľu konečne bola termika a bolo z toho krásne jesenné polietanie: