Home
Aktuálnym okom
Keď prelet, tak do Frýdlantu !
Na Lysej Hore vypli termiku, tak som skončil v LKFR:
Najprv som im skontroloval hangár, ...
... potom som sa vybral na kafe:
Dokonca som si prečítal aj poučenie :
Vchod na letisko je dobre strážený:
Po vzlete doprava, aby nerušil miestnych: