Home
Aktuálnym okom
Odleteli sme na "Slet Československých letadel" do LZTR:
Takto sme sa chystali na LZZI:
Po vetre pravého 32 v LZTR:
Takto sme ukotvili vlečnu...,
... takto 105-ku...,
...takto DOQ-čku...:
a takto Vivata: