Home
Aktuálnym okom
Natáliu sme oslávili navigačným letom:
Oravský podzámok-1. otočný bod:
Roháče sú poprášené snehom:
Sklabiňa-5. otočný bod:
Mošovský jarmok:
Kontrola stavebných prác v LZPE:
V Prievidzi sa konala súťaž v púšťaní šarkanov: