Home
Motorový výcvik

Minimálny vek uchádzača o bezmotorový výcvik je 15 rokov. Výcvik sa vykonáva na vetroňoch Blaník L13, alebo L 23.

Pred začiatkom výcviku uchádzač absolvuje zdravotnú prehliadku u povereného lekára.

Neoddeliteľnou súčasťou výcviku je teoretická príprava v stanovenom rozsahu.

Celková doba výcviku závisí okrem vhodného počasia najmä od záujmu a časových možností uchádzača. K samostatným letom môže priemerne disponovaný záujemca dospieť už po štyroch víkendoch.

Počas výcviku uchádzač získa preukaz na obsluhu palubných rádiostaníc.

Po ukončení výcviku a vykonaní skúšok vydá Letecký úrad SR uchádzačovi medzinárodne akceptovaný preukaz pilota vetroňov GPL (Glider Pilot Licence).

Držiteľ preukazu pilota vetroňov môže na rekreačné a športové lietanie využívať vetrone v klubovom alebo súkromnom vlastníctve na území SR, alebo kdekoľvek v zahraničí