Home
Bezmotorový výcvik

Druhy poskytovaných výcvikov RF AK Žilina

Výcvik na získanie, obnovu preukazu spôsobilosti PPL(A) s kvalifikáciou SEP(L)

Výcvik na získanie triednej kvalifikácie SEP(L) pre držiteľov preukazu spôsobilosti PPL(A) s kvalifikáciou TMG alebo ULL.

Výcvik na získanie kvalifikácie TMG pre držiteľov preukazu spôsobilosti PPL(A)

Výcvik na získanie, obnovu preukazu spôsobilosti PPL(A) s kvalifikáciou SEP(L)

Cieľ kurzu

Cieľom kurzu PPL(A) je vycvičiť absolventa na úroveň potrebnú pre získanie PPL(A) s kvalifikáciou SEP(L), tak aby lietal bezpečne a účelne podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR).

Požiadavky pred vstupom

Minimálny vek uchádzača o integrovaný výcvik PPL(A) je 17 rokov.
Pred zahájením letového výcviku musí byť žiak držiteľom platného osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1., alebo 2. triedy.

Teoretická výučba

Teoretická príprava obsahuje výučbu predmetov v súlade s JAR-FCL1 (AMC FCL 1.125) a pozostáva z častí:

Letový výcvik

Výcvik lietania celkovo obsahuje 45 letových hodín a zahŕňa všetky postupové preskúšania na získanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota. V rámci týchto 45 letových hodín žiadateľ vykoná:

Lietadlá používané pri výcviku:

Pri výcviku sú využívané lietadlá triedy SEP(L),a letový postupový trenažér FNPT II. Každý letún je vybavený zdvojeným základným riadením.

 

Výcvik na získanie triednej kvalifikácie SEP(L) pre držiteľov preukazu spôsobilosti PPL(A) s kvalifikáciou TMG alebo ULL.

Požiadavky pred vstupom

Žiadateľ musí byť držiteľ platného preukazu spôsobilosti PPL(A) s kvalifikáciou ULL, alebo TMG.

Teoretická výučba

Teoretická príprava pozostáva z materiálnej časti letúna, obsahuje výučbu predmetov a častí:

Letový výcvik

Praktický výcvik lietania obsahuje celkom 5 letových hodín a zahŕňa všetky postupy pre úspešné zvládnutie danej triedy a vykonanie preskúšania na triedu SEP(L).

Pozn. Vždy pri lietaní na type s rozdielnym usporiadaním podvozku (predné koleso, ostruhové koleso), musí byť vykonané preškolenie na takýto typ v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na zvládnutie rozdielov v pilotáži. Rozsah a dobu letov určí zodpovedný inštruktor.

 

Výcvik na získanie kvalifikácie TMG pre držiteľov preukazu spôsobilosti PPL(A)

Podmienky pre zaradenie do výcviku

Žiadateľ musí byť držiteľ platného preukazu spôsobilosti PPL(A)

Teoretická príprava

Teoretická príprava pozostáva z materiálnej časti letúna, obsahuje výučbu predmetov a častí:

Letový výcvik

Praktický výcvik lietania obsahuje celkom 2 letové hodiny a zahŕňa všetky postupy pre úspešné zvládnutie danej triedy a vykonanie preskúšania na triedu TMG.

Pozn. Vždy pri lietaní na type s rozdielnym usporiadaním podvozku (predné koleso, ostruhové koleso), musí byť vykonané preškolenie na takýto typ v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na zvládnutie rozdielov v pilotáži. Rozsah a dobu letov určí zodpovedný inštruktor.

Skratky